Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Teamorganisering
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
699,-
Forventes utgitt 30.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Teamorganisering
Veien til mer fleksible organisasjoner

Teamorganisering tar utgangspunkt i at globale utviklingstrekk og b?rekraftutfordringer har skapt en ny og mer krevende kontekst for organisering og ledelse. I lys av ny forskning gir boken bred og grundig kunnskap om velfungerende team, ledelsesgrupper og organisasjoner. Den tar for seg gruppedynamikk, lederskap, overgang fra gruppe til team, hva teamorganisering er, og hva det bidrar til. Forfatterne beskriver muligheter og utfordringer i fleksible organisasjoner, n?r teamorganisering egner seg og p? hvilken m?te det fungerer. Avslutningsvis peker forfatterne p? viktige organisatoriske innsats- og utviklingsomr?der som kan skape verdi til det beste for fellesskapet og fremtidige generasjoner.


Bokens hovedforfattere er Rune Assmann, statsviter og seniorkonsulent i AFF, og Bjørn Helge Gundersen, psykolog. Medforfattere er Tore Hillestad, dr. oecon. og direkt?r for NHH Executive, og Marius Jones, PhD i ledelse fra NHH og seniorkonsulent i AFF.


Forfattere:
ISBN:
9788245039108
Utgitt:
Utgave:
2
Teamorganisering