Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Temainnganger i praksis - norsk for yrkesfag
Trinnvis beskrivelse av metoder og vurdering

Temainnganger i praksis – norsk for yrkesfag beskriver en tematisk organisert norskundervisning på yrkesfaglig linje på vgs. Forfatternes første bok, Temainnganger til norskfaget (2020), ga en introduksjon til en slik tilnærming til norskundervisningen. Denne boka viser hva en tematisk organisering kan innebære rent praktisk og didaktisk i norsk på yrkesfag. Den inneholder detaljerte undervisningsopplegg med utgangspunkt i følgende tema:

  • Medborgerskap
  • Kritisk tenkning
  • Yrkesliv
  • Språk, makt og identitet
  • Språket som system og mulighet
  • Relasjoner
  • Eksamen, tentamen og norskmappe
  • Min ekspertise

Boka vil være til god hjelp for å skape en helhetlig og engasjerende norskundervisning som er relevant for elevene og deres framtidige yrkeskarriere. Den vektlegger norskfaget både som danningsfag og som et yrkesforberedende fag. Disse perspektivene drøftes i boka og gjenspeiles i de foreslåtte temaene. Boka har et eget kapittel om tilrettelegging i et mangfoldig klasserom.

Anita Melvold er lektor i norsk og religion og etikk ved Thora Storm vgs. i Trondheim. Hun har en mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU og har undervist i norsk siden 2008.

Vibeke Sæther er lektor i norsk ved Thora Storm vgs. i Trondheim, med mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU. Hun er mangeårig sensor og har jobbet for Udir med utvikling av kvalitetskriterier for læremidler i forbindelse med LK20. 

Forfattere:
ISBN:
9788245047653
Utgitt:
Utgave:
1
Temainnganger i praksis - norsk for yrkesfag