Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Master i matematikkdidaktikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
499,-
Forventes utgitt 16.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Master i matematikkdidaktikk

Master i matematikkdidaktikk er den første boka på norsk om masterarbeid og oppgaveskriving som spesifikt retter seg mot å forske på undervisning og læring i matematikk. Forfatterne gir oversikt over typiske matematikkdidaktiske forskningsområder og eksempler på mulige tema som kan velges for masterprosjekter.

Vitenskapsteori, etikk og forskningskvalitet bli presentert og diskutert i et matematikkdidaktisk perspektiv. Gjennom utstrakt bruk av eksempler vises typiske utfordringer studenter møter i masterarbeid og gode løsninger på disse.

Boka vil være et nyttig verktøy gjennom hele masterløpet. Den er også tenkt som verdifull ressurs for faglærere og veiledere, og er aktuell som pensumlitteratur på masteremner i matematikkdidaktikk.

Rune Herheim, Toril Eskeland Rangnes, Kirsti Rø og Bjørn Smestad er forfattere.


Forfattere:
ISBN:
9788293598091
Utgitt:
Utgave:
1
Master i matematikkdidaktikk