Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Master i matematikkdidaktikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
445,-
Forventes utgitt 03.06.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Master i matematikkdidaktikk

Master i matematikkdidaktikk er den første boka på norsk om masterarbeid og oppgaveskriving som spesifikt retter seg mot å forske på undervisning og læring i matematikk. Forfatterne gir eksempler på mulige tema som kan velges når de gir oversikt over mange vanlige matematikkdidaktiske forskningsområder. 

De forklarer og diskuterer sentrale steg som det å utforme en god problemstilling og velge relevant teoretisk rammeverk, å posisjonere oppgaven i forhold til tidligere forskning, og å velge metoder for å samle og analysere relevante data slik at funn kan fremskrives og drøftes. I denne boka blir vitenskapsteori, etikk og forskningskvalitet presentert og diskutert i et matematikkdidaktisk perspektiv. Gjennom utstrakt bruk av eksempler viser forfatterne typiske utfordringer studenter møter i masterarbeid og gode løsninger på disse. 

Boka vil være et nyttig verktøy gjennom hele masterløpet for alle som skriver masteroppgave. Den er også tenkt som verdifull ressurs for faglærere og veiledere, og er aktuell som pensumlitteratur på masteremner i matematikkdidaktikk. Foreligger  august/september 2023.

Boka er skrevet av fire lærerutdannere i matematikk med høy kompetanse på forskning, skriving og masterveiledning. 

Rune Herheim er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Toril Eskeland Rangnes er dosent ved Høgskolen i Østfold, Kirsti Rø er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og Bjørn Smestad er dosent ved  OsloMet – storbyuniversitetet og Høgskulen i Volda.

Forfattere:
ISBN:
9788293598091
Utgitt:
Utgave:
1
Master i matematikkdidaktikk