Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Skolen
Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring

Skolen er en nyansert, faglig solid, tankevekkende og velskrevet fagbok om skole og skoleledelse. Boka gir en oversikt over de viktigste retningene innenfor organisasjon og ledelse og drøfter hvilken innvirkning de kan ha på praksis i skole og utdanning.

Boka belyser hva som kjennetegner god praksis, mulige dilemmaer når ideer om styring møter forventninger om lokal frihet, og hvordan vi kan ivareta skolens doble samfunnsoppdrag – utdanning og danning. Andreutgaven er oppdatert i henhold til nyere utvikling og forskning. Stikkord i margen gjør det lettere å orientere seg i stoffet, og refleksjonsspørsmål etter kapitler gjør det enklere å relatere stoffet til praksis og bruke boka i undervisning.

Boka består av seks deler.

  • Del 1 tar opp de dominerende synene på norsk skole.
  • Del 2 handler om styring og kontroll.
  • Del 3 ser på alternative teorier; blant annet om lærende organisasjoner.
  • Del 4 fokuserer på hva det vil si å utvikle god ledelse.
  • Del 5 handler om den gode praksis.
  • Del 6 oppsummerer og avslutter med det toøyde perspektivet; skole som både kunst og vitenskap.


Boka er skrevet for ledere, lærere, studenter, forskere og andre som både ønsker å forstå og forbedre skole og utdanning, og utvikle sin egen praksis.


Eirik J. Irgens er professor i utdanningsledelse og merittert underviser ved NTNU.

Forfattere:
ISBN:
9788245041439
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
330
Skolen