Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Skolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 01.04.2023
499,-

Skolen

Skolen gir en oversikt over de viktigste retningene innenfor organisasjon og ledelse og drøfter hvilken innvirkning de kan ha på praksis i skole og utdanning.

Boka belyser hva som kjennetegner god praksis, mulige dilemmaer når ideer om styring møter forventninger om lokal frihet, og hvordan vi kan ivareta skolens doble samfunnsoppdrag – utdanning og danning. Denne andreutgaven er oppdatert i henhold til nyere utvikling og forskning, og stikkord i margen så vel som i register gjør det nå lettere å orientere seg i stoffet.

Boka er skrevet for ledere, lærere, studenter, forskere og andre som ønsker å forstå og forbedre skole og utdanning.

Eirik J. Irgens er professor i utdanningsledelse og merittert underviser ved NTNU.
Forfattere:
ISBN:
9788245041439
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
400
Skolen