Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Arbeid med overganger i barnehagen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
369,-
Forventes utgitt 10.10.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Arbeid med overganger i barnehagen
Å skape sammenheng for og med barn

Denne boken utforsker en barnehages arbeid med barns overgang fra hjem til barnehage, mellom avdelinger i barnehagen og videre fra barnehage til SFO og skole. For å skape gode overganger er det behov for mer kunnskap om hvordan personalet kan utvikle en praksis som gir barna erfaringer med meningsfulle sammenhenger. En sentral målsetting i det omtalte forsknings- og utviklingsarbeidet er at barn skal være aktører i prosessen med å skape sammenhenger i overgangene.  Boken er et resultat av et fireårig samarbeidsprosjekt mellom en barnehage og forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge. Med utgangspunkt i personalets praksisfortellinger belyser boken ulike perspektiver på sammenheng i overgangene. Hensikten er å fremme bevissthet, refleksjon og videre forskning rundt barnehagers arbeid med barns overganger. Boken er relevant for studenter i barnehagelærerutdanningen, barnehagelærere, grunnskolelærere og -studenter som har fokus på begynneropplæring i skolen, SFO-ansatte, lærerutdannere og forskere med fokus på overgangsarbeid.  

Redaktørene Hilde Dehnæs Hogsnes, June Berger Storli, og Liv Torunn Eik har lang erfaring fra arbeid som barnehagelærere og undervisere i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og i videreutdanninger for lærere i barnehage og skole. I tillegg har alle tre relevant erfaring som forskere på feltet boka omhandler.


Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245043341
Utgitt:
Utgave:
1
Arbeid med overganger i barnehagen