Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Virveldyr i Norge
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 05.12.2023
549,-

Virveldyr i Norge
- bygning og levesett

Målet med læreboken er at leseren skal kunne 1) plassere norske virveldyr taksonomisk (familie og orden), 2) plassere norske virveldyr i habitat (vegetasjonssone og -type), og dermed kunne vurdere effekter av arealdisponeringer (særlig skog- og jordbruk) og klimaendringer på de enkelte artene, 3) redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett hos norske virveldyr (på ordens- og familienivå), og 4) kjenne det evolusjonære opphavet og de økologiske særtrekkene til artene innen norsk fiskeoppdrett, husdyrhold og selskapsdyrhold. Rikt illustrert.

Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788245033540
Utgitt:
Utgave:
1
Virveldyr i Norge