Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Øystein Stette

Øystein Stette er utdannet lærer og spesialpedagog. Han har arbeidet flere år som lærer i grunnskolen og vært rektor ved Sagbakken skole i Molde i 13 år.Han har arbeidet ved Skoledirektøren i Møre og Romsdal, Statped, Kunnskapsdepartementet og ti år som avdelingsdirektør og seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, da med finansiering, tilskudd og spesialundervisning som arbeidsfelt.For Pedlex har Stette siden 1986 vært redaktør bl.a. for serien om lovverk for oppvekstsektoren, herunder Opplæringsloven med forskrifter, Privatskoleloven med forskrifter, Barnevernloven med forskrifter m.m.

Bøker av Øystein Stette