Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ny mobbelov for barnehager
Forfattere:
ISBN:
9788283722291
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Ny mobbelov for barnehager

Ny mobbelov for barnehager

Boka inneholder nytt kapittel VIII om psykososialt  barnehagemiljø som sier at barnehagen ikke skal  godta at barn blir utsatt for krenkelser av noe slag  i barnehagen. Barnehagen skal kontinuerlig arbeide for et positivt psykososialt miljø som fremmer helse,  trivsel, lek og læring. 

Alle ansatte har plikt til å følge med på hvordan barna har det, og den skjerpede aktivitetsplikten ved mistanke  om at en ansatt krenker et barn, gjelder alle som arbeider i barnehagen. 
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
179,-