Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

På lager - sendes nå
199,-

Ny mobbelov for barnehager

Boka inneholder nytt kapittel VIII om psykososialt  barnehagemiljø som sier at barnehagen ikke skal  godta at barn blir utsatt for krenkelser av noe slag  i barnehagen. Barnehagen skal kontinuerlig arbeide for et positivt psykososialt miljø som fremmer helse,  trivsel, lek og læring. 

Alle ansatte har plikt til å følge med på hvordan barna har det, og den skjerpede aktivitetsplikten ved mistanke  om at en ansatt krenker et barn, gjelder alle som arbeider i barnehagen. 
Forfattere:
ISBN:
9788283722291
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Ny mobbelov for barnehager