Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
159,-

Spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, e-bok

Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter barnehageloven § 31. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Retten følger av barnehageloven § 37.

For at barnet skal få den hjelpen det har behov for etter barnehageloven, er det er viktig å skille mellom hva som er spesialpedagogisk hjelp og hva som er egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Statsforvalterne har i nasjonalt tilsyn sett nærmere på om kommunene følger lov og forskrifter når det gjelder disse to rettighetene. Tilsynet avdekket flere alvorlige avvik på regelverket. 
Denne boka gir informasjon om barnas og foreldrenes rettigheter og vil gjøre det enklere for kommuner og barnehager å etterleve regelverket.
Forfattere:
ISBN:
9788245045512
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, e-bok