Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ny mobbelov for barnehager, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
169,-

Ny mobbelov for barnehager, e-bok
Psykososialt barnehagemiljø

Boka inneholder nytt kapittel VIII om psykososialt  barnehagemiljø som sier at barnehagen ikke skal  godta at barn blir utsatt for krenkelser av noe slag  i barnehagen. Barnehagen skal kontinuerlig arbeide for et positivt psykososialt miljø som fremmer helse,  trivsel, lek og læring. 

Alle ansatte har plikt til å følge med på hvordan barna har det, og den skjerpede aktivitetsplikten ved mistanke  om at en ansatt krenker et barn, gjelder alle som arbeider i barnehagen. 
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245040678
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Ny mobbelov for barnehager, e-bok