Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

På lager - sendes nå
179,-

Barnets beste i barnehagen
§ 3 i barnehageloven

Paragraf 3 i barnehageloven ble endret for å tydeliggjøre at alle handlinger og avgjørelser som angår ett enkelt barn eller grupper av barn skal gjennomføres med vekt på barnets beste.

Barnehageloven fikk fra 01.01.2021 en ny bestemmelse i § 3 om at «hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid». Derfor er det viktig for barnehagene å være godt kjent med FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1 om barnets beste, som er bakgrunnen for den nye bestemmelsen.

Heftet gir en kortfattet innføring i barnekonvensjonens juridiske status i Norge, hva barnets beste betyr i hverdagen samt hvordan en skal gjennomføre barnets beste-vurderinger i alle handlinger og avgjørelser.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722307
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
48
Barnets beste i barnehagen