Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Politikk, lek og læring, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
339,-

Politikk, lek og læring, e-bok
Barnehageliv fra mange kanter

I boka Politikk, lek og læring synliggjøres det hvordan barnehagelærerens komplekse arbeid er forankret i nasjonale og internasjonale dokumenter og står i relasjon til overordnede prinsipper som vårt samfunn er forpliktet av. Barns liv i barnehage blir påvirket av mange forhold, og innholdet kaster lys over politiske prosesser så vel som prosesser i barnehagens hverdagsliv. I denne utgaven er det foretatt innholdsmessige oppdateringer og språklige presiseringer.

Boka inneholder konkrete eksempler på lek og læring i praksis, og hvordan barnehagelærere kan møte barn på utviklende måter. Den gir samtidig innblikk i hvordan samfunnsmessige rammer skaper betingelser for det som skjer i barnehagebarns hverdag.

Berit Bae(f. 1944) er dr.philos. og har vært professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet. Hun er tildelt utmerkelsen St. Olavs Orden – ridder av 1. klasse. Gjennom arbeid med undervisning, etterutdanning og FoU-virksomhet i samarbeid med praksisfeltet har hun utviklet praksisnær barnehagekunnskap, og publisert både nasjonalt og internasjonalt. Oppmerksomheten har vært rettet mot kommunikasjons- og relasjonsprosesser mellom barnehagelærer og barn, og mot barns medvirkning i barnehagen, formidlet gjennom foredrag, artikler og bøker.
Forfattere:
ISBN:
9788245049756
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
229
Politikk, lek og læring, e-bok