Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
288,-

Godt nok og bedre, e-bok
Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester

Kvalitet i helsetjenester er allemannseie. Vi ønsker å være trygge på at hvis vi eller våre nærmeste får helseutfordringer, vil tjenestene gjøre det de kan for å hjelpe, og at kvaliteten på tjenesten er god. Om man følger den offentlige debatten om tjenestetilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer, vet man at det ikke alltid ser ut til å være tilfellet. Pasienter står fram med historier om manglende eller for dårlig behandling. Fagfolk uttrykker bekymring for at man ikke har gode nok rammer til å gjøre jobben sin. Politikere lover år etter år at tjenestene skal bli bedre.  

I denne boken gir forfatterne en oversikt over kompleksiteten som kvalitetsbegrepet rommer. Både myndigheter, ledere, fagpersoner og pasienter har ulike perspektiver på kvalitet, og de ulike perspektivene kan noen ganger komme i konflikt. Forfatterne presenterer hvordan de ulike nivåene i psykisk helse- og rustjenester jobber for å skape og sikre god kvalitet, fra det politiske nivået og de sentrale myndigheter ned til det kliniske møtet mellom profesjonsutøver og pasient. De løfter også fram noen uenigheter som oppstår i arbeidet med kvalitet, med spesielt søkelys på myndighetenes og profesjonsutøvernes ulike syn på hva som utgjør god kvalitet. Disse uenighetene speiler ulike syn på helsepolitiske og helseadministrative virkemidler, men berører også grunnlagsdiskusjoner i fagfeltet.

Forfatterne har skrevet denne boken for å bidra til at både kommende, nye og etablerte profesjonsutøvere skal legge til grunn en nyansert forståelse av kvalitet. Boken vil også være nyttig for ledere, byråkrater, politikere og pasienter. 

Forfattere:
ISBN:
9788245047479
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
137
Godt nok og bedre, e-bok