Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Helsesykepleie i praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 12.12.2023
489,-

Helsesykepleie i praksis

Dett e er en fagbok om ulike arbeidsmetoder og verktøy for praktisk helsesykepleiearbeid. Gjennom å tydeliggjøre helsesykepleieres arbeidsfelt og arbeidsmetoder, kan boken bidra ti l en bevisstgjøring og kvalitetssikring av det helsefremmende og forebyggende fagfeltet helsesykepleiere arbeider i.

I tråd med endringene i forskrift er og retningslinjer som er styrende for helsesykepleiefaget, og utviklingen i kunnskapsbaserte arbeidsmetoder og utvidede samarbeidsformer, er det behov for en oppdatering og tydeliggjøring av praktiske metoder og verktøy innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Boken bygger på de nye føringene for tjenesten, den prakti ske utviklingen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt relevante områder innenfor sosiale- og pedagogiske tjenester.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245037920
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Helsesykepleie i praksis