Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Helse
- 35 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Håndbok for hjemmetjenesten 2024
Bokmål Spiral
Smerter hos eldre og personer med demens, e-bok
Bokmål E-bok
Smerter hos eldre og personer med demens
Bokmål Heftet
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene, e-bok
Bokmål E-bok
Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene
Bokmål Heftet
Omsorg for døende og deres pårørende
Å være der og være nær
Bokmål Heftet
God kommunikasjon med ASK-brukere
Bokmål Heftet
Tiltak mot vold i helsetjenesten
Bokmål Heftet
Ammerevolusjonen 1968-1975
Fortalt av ammepionerer
Bokmål Heftet
Helsevurderinger og sykepleiedokumentasjon
Bokmål Heftet
En bedre dag med god omsorg!
Bokmål Heftet
Kroppsøving - med rom for alle
Bokmål Heftet
Helserett for helsepersonell og helsefagstudenter
Bokmål Heftet
Frivillighet
Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner
Bokmål Heftet
Barn og unge med funksjonsnedsettelser
Bokmål Heftet
Når barna våre trenger hjelp
En bok for foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hje
Bokmål Heftet
Frivillighetens kraft
Organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen
Bokmål Heftet
Håndbok i mensendieckgymnastikk
Bokmål Digital ressurs
Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet
Bokmål Heftet
Alle vil leve lenge
men ingen vil bli gamle
Bokmål Heftet
Fritid sammen med andre
Tilrettelagte fritidstjenester i endring
Bokmål Heftet
Motiverende samtale
Bokmål Heftet
Aktiv omsorg
Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel
Bokmål Heftet
Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
Bokmål Heftet
Aktiv i eget liv
Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming
Bokmål Heftet
Functional dance anatomy, Brettbok
Engelsk Digital ressurs
Funksjonell danseanatomi
Bokmål Heftet
Førstehjelp
voksne
Bokmål Heftet
Deltakelse på fritiden
Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemning
Bokmål Heftet
Gull i munn
idrettsheltenes egne favorittoppskrifter
Bokmål Innbundet