Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
121,-

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Innholdet i heftet skal styrke framtidas eldre slik at de større grad blir i stand til å mestre egen tilværelse. Idéen er at den enkelte innbygger skal forbli uavhengig, selvhjulpen og aktivt deltakende i eget liv så lenge som mulig. Innholdet beskriver hvordan helsepersonell kan bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og egenverd. Spørsmålet er: «Hva er viktig for deg?»

Forfattere:
ISBN:
9788283720013
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
32
Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering