Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Aktiv i eget liv
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
299,-

Aktiv i eget liv
Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulike livsarenaene. Aktiv i eget liv handler om hvordan personer rundt mennesker med utviklingshemming i ulike aldre bedre kan tilrettelegge for aktivitet og deltakelse med utgangspunkt i den enkeltes valg, så langt det er mulig. Forfatteren viser hvordan dette kan planlegges og følges opp i praksis, med utgangspunkt i temaene familie og oppvekst, eget hjem, fritid, kultur og ferie samt arbeid.

Boken bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og tilbyr konkrete verktøy. Den er relevant både for studenter i ulike helse- og sosial- og kulturfagligefaglige utdanninger, for profesjonelle hjelpere samt for familiemedlemmer, venner, kollegaer og frivillige.

Anders Midtsundstad er ansatt som seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Han leder knutepunktet Fritid for alle i et nært samarbeid med Helsedirektoratet. Midtsundstad har lang erfaring med arbeid overfor personer med utviklingshemming i Kristiansand kommune og som universitetslektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder.

Forfattere:
ISBN:
9788245017649
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
150
Verk:
Aktiv ung
Aktiv i eget liv