Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Å studere EU
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 01.05.2023
399,-

Å studere EU

Den europeiske union (EU) er en organisasjon som påvirker nesten alle sider av samfunnslivet i de europeiske landene, også i Norge. Hvordan oppstod EU, og hva betyr unionen for hvordan Europa fungerer? Hvordan forholder Norge seg til EU som ikke-medlem?

Denne boken tilbyr en grundig og samtidig lett forståelig introduksjon til EU. Boken viser hvordan dagens union er resultatet av en lang rekke kriser og kompromisser, sammenligner EU med andre internasjonale organisasjoner, og tar særlig for seg hva unionen betyr for Norge.

Marianne Riddervold er professor ved Høgskolen i Innlandet og forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Jarle Trondal er professor i statsvitenskap ved Universitet i Agder og ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo.
Forfattere:
ISBN:
9788245038156
Utgitt:
Utgave:
1
Å studere EU