Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Elevbok 4A NYN, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211017284
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Verk:
Ordriket
Ordriket Elevbok 4A NYN, d-bok

Ordriket Elevbok 4A NYN, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Elevbok 4A
I denne boka følgjer vi Sam og Ina på ei spennande reise i tid og rom. Undervegs treffer dei på ulike menneske og situasjonar som dannar utgangspunkt for temaa i kapitla. Kvart kapittel er delt inn i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld, i tillegg til forteljinga om Sam og Ina, eit utval tekstar i ulik vanskegrad. Dei enklaste tekstane står først og dei vanskelegaste til slutt. I kvart kapittel blir ein lesestrategi introdusert.
Taleriket går gjennom og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver skriveferdigheitene. Her blir det lagt opp til at elevane skal skrive etter eksempeltekstar og i ulike sjangrar.

Ordriket 4. trinn:
Elevbok 4A og 4B
Lærarrettleiing 4
Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no


Ordriket Lesebok 4A, d-bok
er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

I den berika utgåven finn du
Lyd

Ordriket Lesebok 4A, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Bøker i samme serie