Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
73,-

Ordriket 3B Arbeidsbok, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Arbeidsbøkene på 3. trinn legg opp til eit systematisk arbeid med grunnleggjande ferdigheiter. Kvart kapittel er delt inn i fire rike: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld oppgåvene til Lesebok 3B. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter det nivået i leseforståinga som elevane øver.
Taleriket gjennomgår og øver opp munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver opp skriveferdigheitene. Her er det lagt opp til at elevane skal skrive i ulike sjangrar frå starten av.
Supplerande oppgåver finst på nettressursen og i kopioriginalane i lærarrettleiinga.

Ordriket Arbeidsbok 3B, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Ordriket Arbeidsbok 3B, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

 Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211019387
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
3
Ordriket 3B Arbeidsbok, d-bok