Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 3A Arbeidsbok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
73,-

Ordriket 3A Arbeidsbok, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Arbeidsbok 3A
Arbeidsbøkene på 3. trinn legger opp til et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter. Hvert kapittel er delt inn i fire riker: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneholder oppgavene til Lesebok 3A. Oppgavene er delt inn i kategoriene forstå, huske og tenke, alt etter hvilket nivå i leseforståelsen elevene øver.
Taleriket gjennomgår og øver muntlige ferdigheter.
Språkriket inneholder grammatikk- og rettskrivingsoppgaver.
Skriveriket øver skriveferdighetene. Her legges det opp til at elevene skal skrive etter mønstertekster og i ulike sjangre fra starten av.
Supplerende oppgaver finnes i nettressursen og i kopioriginalene i lærerveiledningen.

Ordriket 3. trinn:
Lesebok 3A og 3B
Arbeidsbok 3A og 3B
Lærerveiledning 3
Tavleressurs og nettressurs på ordriket.no

Ordriket Arbeidsbok 3A, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

Ordriket Arbeidsbok 3A, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser


Forfattere:
ISBN:
9788211019400
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
3
Ordriket 3A Arbeidsbok, d-bok