Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Ordriket 4A Elevbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er eit norskverk for barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samtidig som det fremjar leselyst og leseglede.

Elevbok 4A
I denne boka følgjer vi Sam og Ina på ei spennande reise i tid og rom. Undervegs treffer dei på ulike menneske og situasjonar som dannar utgangspunkt for temaa i kapitla. Kvart kapittel er delt inn i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld, i tillegg til forteljinga om Sam og Ina, eit utval tekstar i ulik vanskegrad. Dei enklaste tekstane står først og dei vanskelegaste til slutt. I kvart kapittel blir ein lesestrategi introdusert.
Taleriket går gjennom og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver skriveferdigheitene. Her blir det lagt opp til at elevane skal skrive etter eksempeltekstar og i ulike sjangrar.

Ordriket 4. trinn:
- Elevbok 4A og 4B
- Lærarrettleiing 4
- Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Forfattere:
ISBN:
9788211017185
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
4
Ordriket 4A Elevbok