Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
309,-

Ordriket 1B Lesebok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 - 7
Ordriket er eit norskverk for barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede.

Lesebok 1B
I lesebøkene på 1. trinn følgjer vi Sam og Ina på jakt etter ein tjuv som stel bokstavar. Tjuven er laus i rekkjehusområdet Snippen 1. Under jakta er vi innom alle husa, frå A til Å, og blir kjende med spennande menneske og dyr.
Forteljinga om Sam og Ina og bokstavtjuven skaper eit felles univers som heile klassen kan ta del i. Samstundes finst dei ulike tekstane i historia på tre nivå. Saman med fargerike og innhaldsrike illustrasjonar gir dette kvar enkelt elev høve til å ta del i jakta på sine premissar. Jakta startar i Lesebok 1A og held fram i Lesebok 1B. Digitale versjonar finst i nettressursen.

Ordriket 1. trinn:
- Lesebok 1 A og 1B
- Bokstavbok 1
- Kopisamling 1
- Lærarrettleiing 1
- Tavleressurs og nettressurs på ordriket.no

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788211016645
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
1
Ordriket 1B Lesebok