Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 7B Elevbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
609,-

Ordriket 7B Elevbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er eit norskverk for barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid
med dei grunnleggjande ferdigheitene, samtidig som det fremjar leselyst og leseglede.

Elevbok 7B
Språk er fantastisk! På 7. trinn er språk utgangspunkt for tema, tekstar
og oppgåver. Det vil seie at kvart kapittel tek opp eit språkleg emne som
det blir arbeidd med på ulike måtar i Leseriket, Taleriket, Språkriket og
Skriveriket.
Leseriket inneheld eit utval tekstar med ulik vanskegrad. Desse tekstane
forklarer og illustrerer det språklege emnet. I kvart kapittel blir ein
lesestrategi introdusert og øvd på. Oppgåvene er delte inn i kategoriane
forstå, hugse og tenkje, alt etter kva nivå i leseforståinga elevane øver på.
Taleriket gjennomgår og øver inn munnlege ferdigheiter.
Språkriket gjennomgår grammatikk, rettskriving og språkstruktur.
Skriveriket øver inn skriveferdigheiter i ulike sjangrar. Kvart kapittel
presenterer ein skrivestrategi som er nyttig i skriveprosessen.

Ordriket 7. trinn:
Elevbok 7A og 7B
Lærarrettleiing 7
Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Forfattere:
ISBN:
9788211017574
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
288
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
7
Ordriket 7B Elevbok