Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
189,-

Ordriket 2B Arbeidsbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 - 7                                                                                                                                                                 Ordriket er eit norskverk for barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede.


Lesebok 2B
I lesebøkene på 2. trinn følgjer vi Sam og Ina på jakt etter ein tjuv som har vore på ferde på skulen deira. Undervegs i jakta oppstår det situasjonar som dannar utgangspunkt for temaa i kapitla. Til kvart tema følgjer tekstar i ulike sjangrar og med ulik vanskegrad. På kvart oppslag finst det tekst på to nivå. Saman med støttande illustrasjonar gir dette den enkelte elev høve til å ta del på eigne premissar. Lesebøkene legg vekt på å presentere nyare barnelitteratur, men kjende klassikarar for barn er også representerte.
Oppgåvene til tekstane finst i Arbeidsbok 2B.
Digitale utgåver av boka finst på ordriket.no.

Ordriket 2. trinn:
- Lesebok 2A og 2B
- Arbeidsbok 2A og 2B
- Lærarrettleiing 2
- Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Forfattere:
ISBN:
9788211016942
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
128
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
2
Ordriket 2B Arbeidsbok