Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 2A Arbeidsbok
Forfattere:
ISBN:
9788211016928
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
2
Gå til ressurs
Ordriket 2A Arbeidsbok

Ordriket 2A Arbeidsbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er eit norskverk for barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede.

Arbeidsbok 2A
Arbeidsbøkene på 2. trinn legg opp til eit systematisk arbeid med grunnleggjande ferdigheiter. Kvart kapittel er delt inn i fire rike: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld oppgåvene til Lesebok 2A. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter kva nivå i leseforståinga elevane øver.
Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver opp skriveferdigheitene. Her blir det lagt opp til at elevane skal skrive etter eksempeltekstar frå byrjinga av.
Supplerande oppgåver finst på nettressursen og i kopioriginalane i lærarrettleiinga.

Ordriket 2. trinn:
Lesebok 2A og 2B
Arbeidsbok 2A og 2B
Lærarrettleiing 2
Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
155,-

Bøker i samme serie