Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 6B Elevbok
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
609,-

Ordriket 6B Elevbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er eit norskverk for barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede.

Elevbok 6B
I elevbøkene på 6. trinn arbeider elevane med tekstar med ulike formål..Kvart kapittel tek for seg sin sjanger, som blir modellert grundig og arbeidd med på ulike måtar i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld eit utval tekstar i ulik vanskegrad. I kvart kapittel blir ein lesestrategi introdusert. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter kva nivå i leseforståinga elevane øver.
Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver skriveferdigheitene i den aktuelle sjangeren. Kvart kapittel presenterer ein skrivestrategi som lettar arbeidet med skrivinga.

Ordriket 6. trinn:
- Elevbok 6A og 6B
- Lærarrettleiing 6
- Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Forfattere:
ISBN:
9788211017468
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
288
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
6
Ordriket 6B Elevbok