Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Lesebok 2A NYN d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211016980
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Ordriket
Trinn:
2
Digital ressurs
Ordriket Lesebok 2A NYN d-bok

Ordriket Lesebok 2A NYN d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er et norskverk for barentrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Lesebok 2A
I lesebøkene på 2. trinn følgjer vi Sam og Ina på jakt etter ein tjuv som har vore på ferde på skulen deira. Undervegs i jakta oppstår det situasjonar som dannar utgangspunkt for temaa i kapitla. Til kvart tema følgjer tekstar i ulike sjangrar og med ulik vanskegrad. På kvart oppslag finst det tekst på to nivå. Saman med støttande illustrasjonar gir dette den enkelte elev høve til å ta del på eigne premissar. Lesebøkene legg vekt på å presentere nyare barnelitteratur, men kjende klassikarar for barn er også representerte.
Oppgåvene til tekstane finst i Arbeidsbok 2A.
Digitale utgåver av boka finst på ordriket.no.

Ordriket 2. trinn:
- Lesebok 2A og 2B
- Arbeidsbok 2A og 2B
- Lærarrettleiing 2
- Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Ordriket Lesebok 2A, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

I den berika utgåven finn du
Lyd

Ordriket Lesebok 2A, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar


Bøker i samme serie