Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det kvalitative intervjuet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
599,-

Det kvalitative intervjuet
Fra vitenskapsteori til feltarbeid

Dette er en bok om det kvalitative forskningsintervjuet. Hovedhensikten med boken er å bidra til større oppmerksomhet og refleksjon rundt de valgene forskeren står overfor gjennom hele forskningsprosessen.

Forfatteren går gjennom fasene i en kvalitativ forskningsprosess, fra problemstilling via datainnsamling og analyse til det å skrive rapport. Rådene hun gir, blir gjennomgående kommentert og kritisert ut fra konkurrerende perspektiver i metodedebatten. Dermed introduserer hun også leseren for den internasjonale debatten innenfor kvalitativ forskning og viser kontroversene som er knyttet til intervjuet som metode.

Boken egner seg for alle studier med kvalitativ metode på kursplanen, og den vil være særlig nyttig for studenter som bruker det kvalitative intervjuet i prosjekt- eller masteroppgavene sine.

Anne Ryen er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Agder og seniorforsker ved Agderforskning. Hun har bred erfaring fra intervjustudier, både fra norsk og utviklingsrettet forskning, og er mye brukt som foredragsholder, nasjonalt så vel som internasjonalt. Ryen har flere internasjonale metodepublikasjoner bak seg. Hun har tidligere gitt ut antologien Verneverdig (2001, med Pål Repstad) på Fagbokforlaget.

«With this book, Anne Ryen has made a really significant contribution to how methodological issues are conceived in Norwegian social science. Using the latest Anglo-American work, she provides the reader with an excellent understanding of the interconnection of methods with theoretical models. She also provides a very helpful 'hands on' guide to the qualitative methods based on helpful illustrations, many from her own research. This innovative book is sure to delight both teachers and researchers.» - David Silverman, Professor Emeritus, Goldsmiths' College, London University

Forfattere:
ISBN:
9788276745412
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
317
Verk:
Metode
Det kvalitative intervjuet