Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Metode og økonometri - en moderne innføring
Forfattere:
ISBN:
9788245022476
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
199
Digital ressurs
Metode og økonometri - en moderne innføring

Metode og økonometri - en moderne innføring
2. utgave

Boken gir en innføring i generell samfunnsvitenskapelig metode og moderne økonometri. Økonometri forstås i sin videste betydning, dvs. som statistisk analyse av økonomiske data, og bokens hovedfokus er den multiple regresjonsmodellen. Boken er praktisk orientert ved at ideer og metoder illustreres i diverse datasett. Hvert kapittel avsluttes med teoretiske og praktiske øvingsoppgaver.

Boken kommer med tilgang til en digital utgave (PDF) som studenten enkelt kan bevege deg rundt i, med klikkbare lenker som demonstrerer modeller og formler, og lenker til mer stoff. Tilgangen til denne digitale utgaven står det om inne i boken.

Genaro Sucarrat er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.