Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å tenke om metode, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
269,-

Å tenke om metode, e-bok
Menneskevitenskapelig forskning for fremtidige lærere

For mange er det å forske noe fremmed. I og med at menneskevitenskapen forsøker å fortolke og forstå det menneskelige, kan vi imidlertid en hel del om å være forskere i kraft av å være mennesker. Denne boken diskuterer overordnede vitenskapsteoretiske perspektiver, og kobler disse til metoder og mulige prosjekter innenfor ulike fag i lærerutdanningen. Den vektlegger skjønn, selvstendighet, forestillingsevne, tradisjonsforståelse, klokskap og annen menneskelig innsikt som studentforskere trenger i utviklingen av sin tenkning om metode. Boken har også et eget kapittel om det å skrive.

Ola Harstad er førsteamanuensis i norsk og nestleder for forskning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Forfattere:
ISBN:
9788245043983
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
167
Å tenke om metode, e-bok