Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 4B Lærerveiledning
Forfattere:
ISBN:
9788211041142
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
198
Verk:
Volum
Trinn:
4
Volum 4B Lærerveiledning

Volum 4B Lærerveiledning
Matematikk for barnetrinnet

Volum er et matematikkverk for barneskolen etter fagfornyelsen 2020. Verket har en tydelig og forutsigbar struktur, et stort og variert oppgavemangfold og utfordrer elevenes matematiske tenkning. Ved å undre seg, diskutere og utforske sammen over tid, tror vi på at alle elever kan oppleve matematikk som engasjerende og meningsfullt. Dette matematikkverket bidrar til at eleven får god tid til å øve på å forstå, anvende og utfordre ferdighetene sine i forskjellige matematiske sammenhenger.


Volum vil gi elevene tid til å utvikle forståelse i et engasjerende og lærende fellesskap. I dette læreverket ønsker vi å legge til rette for den matematiske samtalen i klasserommet. I et trygt og raust læringsfellesskap, kan elevene argumentere og dele ideer – og på den måten bidra til å utvikle et felles, presist og hensiktsmessig matematiske språk.


Volum legger til rette for at elevene kan ta del i egen læringsprosess og utvikler nyttige problemløsningsstrategier. Alle oppgaver og aktiviteter har sine kvaliteter og formål – så tenk hensikt og mål for økten – framfor antall oppgaver. Det er ikke meningen at alle elevene skal gjøre alle oppgavene.

Format
Språk
Forventes utgitt 09.01.2024
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
149,-

Bøker i samme serie