Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

På lager - sendes nå
179,-

Volum 6A Lærerveiledning
Matematikk for barnetrinnet

Elevboka og lærerveiledningen er nært knyttet sammen og danner en komplett enhet i læreverket Volum.

Lærerveiledningen har som hovedmål å gi faglig og didaktisk støtte til læreren i arbeidet med å nå elevenes kompetansemål. Lærerveiledningen kan brukes i forarbeidet til hver time og er ei nyttig håndbok å ha med seg i timen.

Lærerveiledningen gir hjelp til strukturering og gjennomføring av timen.

 

For hver økt i elevboka har lærerveiledningen
∙ faksimile som viser til elevboka
∙ forslag til plan og gjennomføring av timen
∙ kommentarer til oppgaver og aktiviteter, samt forslag til veiledning av elevene

Plan for timen
∙ Læringsmål sammenfatter lærestoff et som elevene skal øve på.
∙ Oppstart introduserer dagens emne med definisjon av begreper og utredning av aktuell teori. Her kan læreren finne forslag til spørsmål og drøfting knyttet til forståelse av og framgangsmåten i oppgavene.
∙ Arbeid med oppgavene inneholder forslag til organisering av arbeidet, utdyping av matematisk innhold og didaktiske vinklinger.
∙ Avslutning gir forslag til gjennomgang av sentrale oppgaver som oppsummerer øktens læringsmål. Her er det rom for spørsmål fra elevene og drøfting av spesielle utfordringer og misoppfatninger.

Kommentarer til oppgavene og hvordan veilede elevene
God veiledning forutsetter matematisk kunnskap og kjennskap til egnede didaktiske metoder. Et overordnet prinsipp er at læreren skal veilede og ikke forelese. Det er derfor svært viktig at de faglige og didaktiske kommentarene til oppgavene brukes til å stille ledende spørsmål til elevene. Den matematiske samtalen skal bidra til undring og analytisk tenkning hos elevene. Dette krever tid, tålmodighet og arbeidsro.

Kommentarene til aktivitetssidene i elevboka gir utfyllende forklaring til hvordan spill og aktiviteter kan gjennomføres. Det gis praktiske tips, forslag til variasjon og alternativ gjennomføring der det er aktuelt.

Noe av hemmeligheten til læring ligger kanskje i glede og mestring? Grunntanken i verket bygger på å skape et trygt læringsfellesskap der elevene motiveres til å ha tro på utvikling av egne evner. Lærerens innsats er avgjørende for å støtte og inspirere den enkelte elev i sitt arbeid med å utforske, prøve og feile, og drøfte tanker og ideer med medelever.

God veiledning!

 

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211041180
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
198
Verk:
Volum
Trinn:
6
Volum 6A Lærerveiledning