Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
219,-

Volum 4A Elevbok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 4A – eit nytt læreverk i matematikk for barneskulen etter fagfornyinga 2020.

Volum 4A er ei elevbok der grunnbok og oppgåvebok er  slått saman. Konkretar til oppgåvene følgjer elevboka.

VOLUM har lagt vekt på eit stort og variert oppgåvemangfald  som gir elevane utfordring på deira eige nivå. Oppgåvene  og aktivitetane legg opp til undring og utforsking,  og har som mål å gi elevane kunnskap og kompetanse  til å bruke ferdigheitene sine i ulike samanhengar.

Gjennom samarbeid kan elevane argumentere  og dele idear. Dei matematiske samtalane er  viktige for læring, og elevane får øving i å utvikle eit presist og eintydig matematisk språk.

Boka er tematisert og illustrert av Solveig Lid Ball. Illustrasjonane konkretiserer og levandegjer matematikken på ein lun og humoristisk måte og bidrar til auka fagforståing.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no.

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211039545
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
216
Verk:
Volum
Trinn:
4
Volum 4A Elevbok