Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 5A Elevbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211039729
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
156
Verk:
Volum
Trinn:
5
Volum 5A Elevbok, d-bok

Volum 5A Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

Volum 5A– eit nytt læreverk i matematikk for barneskulen etter fagfornyinga 2020.

Verket har ein tydeleg og føreseieleg struktur og eit stort og variert oppgåvemangfald.

Når elevane får undre seg, diskutere og utforske saman over tid, trur vi på at alle elevar kan oppleve matematikk som engasjerande og meiningsfylt. VOLUM legg til rette for at elevane får god tid til å øve på å forstå, bruke og utfordre ferdigheitene sine i ulike matematiske samanhengar.

I eit trygt og raust læringsfellesskap kan elevane argumentere og dele idear – og på den måten bidra til å utvikle eit felles, presist og  tenleg matematisk språk.

Saman med kvar elevbok følgjer det konkret til bruk i undervisninga.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
69,-

Bøker i samme serie