Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Elevbok, leksehefte, lærerveiledning, nettressurs, konkreter

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert på Volum!

 

Verket har en tydelig og forutsigbar struktur, et stort og variert oppgavemangfold og utfordrer elevenes matematiske tenkning. Ved å undre seg, diskutere og utforske sammen over tid, tror vi på at alle elever kan oppleve matematikk som engasjerende og meningsfullt. Dette matematikkverket bidrar til at eleven får god tid til å øve på å forstå, anvende og utfordre ferdighetene sine i forskjellige matematiske sammenhenger.

Volum vil gi elevene tid til å utvikle forståelse i et engasjerende og lærende fellesskap. I dette læreverket ønsker vi å legge til rette for den matematiske samtalen i klasserommet. I et trygt og raust læringsfellesskap, kan elevene argumentere og dele ideer – og på den måten bidra til å utvikle et felles, presist og hensiktsmessig matematiske språk.

Volum legger til rette for at elevene kan ta del i egen læringsprosess og utvikler nyttige problemløsningsstrategier.  Alle oppgaver og aktiviteter har sine kvaliteter og formål – så tenk hensikt og mål for økten – framfor antall oppgaver. Det er ikke meningen at alle elevene skal gjøre alle oppgavene.
1. og 5. trinn kommer i 2020.

Vi arrangerer gratis, heldigitale Volum-kurs våren 2020!

Klikk her for å melde deg på webinar

Våren 2020 tilbyr vi gratis, heldigitale kurs i Volum!
Til fagfornyelsen arrangerer vi en rekke webinarer om våre kommende læreverk. Under webinaret kan du stille spørsmål til forfattere og redaktører som presenterer sine læreverk.
Webinar er nettbaserte presentasjoner eller kurs som fungerer litt som en videosamtale. Alle kan høre og se foredragsholderen, men du vil ikke høres eller synes. 

Klikk her for å melde deg på webinar

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn