Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Elevbok, leksehefte, lærerveiledning, nettressurs, konkreter

Vi arrangerer gratis Volum-kurs i byer over hele landet!

Se oversikten og meld deg på her.

Verket har en tydelig og forutsigbar struktur, et stort og variert oppgavemangfold og utfordrer elevenes matematiske tenkning. Ved å undre seg, diskutere og utforske sammen over tid, tror vi på at alle elever kan oppleve matematikk som engasjerende og meningsfullt. Dette matematikkverket bidrar til at eleven får god tid til å øve på å forstå, anvende og utfordre ferdighetene sine i forskjellige matematiske sammenhenger.

Volum vil gi elevene tid til å utvikle forståelse i et engasjerende og lærende fellesskap. I dette læreverket ønsker vi å legge til rette for den matematiske samtalen i klasserommet. I et trygt og raust læringsfellesskap, kan elevene argumentere og dele ideer – og på den måten bidra til å utvikle et felles, presist og hensiktsmessig matematiske språk.

Volum legger til rette for at elevene kan ta del i egen læringsprosess og utvikler nyttige problemløsningsstrategier.  Alle oppgaver og aktiviteter har sine kvaliteter og formål – så tenk hensikt og mål for økten – framfor antall oppgaver. Det er ikke meningen at alle elevene skal gjøre alle oppgavene.

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert på Volum!

I mars/april 2020 reiser vi rundt ulike steder i Norge og presenterer .

→ Klikk her for mer informasjon og påmelding

Her finner du en oversikt over datoer og byer. 
Vi tar forbehold om endringer.

  • 02.03.20: Alta
  • 09.03.20: Bodø
  • 10.03.20: Trondheim
  • 12.03.20: Molde
  • 16.03.20: Bergen
  • 25.03.20: Stavanger
  • 27.03.20: Oslo
  • 30.03.20: Kristiansand
  • 02.04.20: Førde

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn