Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 3A Elevbok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
79,-

Volum 3A Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 3A – eit heilt nytt læreverk i matematikk for barneskulen etter fagfornyinga 2020.

Elevane skal utfordrast på sitt eige nivå, og VOLUM har lagt vekt på eit  stort og variert oppgåvemangfald. Oppgåvene og aktivitetane legg opp  til undring og utforsking, og har som mål å gi elevane kunnskap og  kompetanse til å nytte ferdigheitene sine i ulike samanhengar.

Gjennom samarbeid kan elevane argumentere og dele idear. Dei matematiske samtalane er viktige for læring, og elevane får øving i å utvikle eit presist og eintydig matematisk språk.

Boka er tematisert og gjennomillustrert av Solveig Lid Ball. Illustrasjonane oppmuntrar til nyfikne og utforsking, og bidreg til fagforståinga til elevane.

Volum 3A er ei elevbok der grunnboka og oppgåveboka er slått saman. Konkretar knytte til oppgåvene følgjer elevboka.

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211039828
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Verk:
Volum
Trinn:
3
Volum 3A Elevbok, d-bok