Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 3A Elevbok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
79,-

Volum 3A Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 3A – et helt nytt læreverk i matematikk for barneskolen etter fagfornyelsen 2020.

Elevene skal utfordres på sitt eget nivå, og VOLUM har lagt vekt på et stort og variert oppgavemangfold. Oppgavene og aktivitetene legger opp til undring og utforsking, og har som mål å gi elevene kunnskap ogkompetanse til å anvende ferdighetene sine i ulike sammenhenger.

Gjennom samarbeid kan elevene argumentere og dele ideer. De matematiske samtalene er viktige for læring, og elevene øves i å utvikle et presist og entydig matematisk språk.

Boka er tematisert og gjennomillustrert av Solveig Lid Ball. Illustrasjonene oppmuntrer til nysgjerrighet og utforsking, og bidrar til elevenes fagforståelse.

Volum 3A er en elevbok der grunnbok og oppgavebok er slått sammen. Konkreter knyttet til oppgavene følger elevboka.

Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211039804
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Verk:
Volum
Trinn:
3
Volum 3A Elevbok, d-bok