Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 5B Lærerveiledning
Forfattere:
ISBN:
9788211035271
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
198
Verk:
Volum
Trinn:
5
Volum 5B Lærerveiledning

Volum 5B Lærerveiledning
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 5A

– et nytt læreverk i matematikk for barneskolen etter fagfornyelsen 2020.

Verket har en tydelig og forutsigbar struktur, og et stort og variert oppgavemangfold.

Lærerveiledningen er lærerens verktøykasse for å oppfylle VOLUMs grunnideer om å gi elevene læringsglede og mestring i matematikkfaget.
Undring og tid til å diskutere matematikk i fellesskap står sentralt.

Boka gir faglig og didaktisk støtte til undervisningen gjennom forslag til struktur, gjennomføring av timen og veiledning til oppgaver og aktiviteter.

Lærerens rolle som veileder er uvurderlig for elever på alle nivåer, og lærerveiledningen utfyller elevboka underveis i dette viktige arbeidet.

I et trygt og raust læringsfellesskap kan elevene argumentere og dele ideer – og på den måten bidra til å utvikle et felles, presist og hensikts-messig matematisk språk.

Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no
Format
Språk
Forventes i salg 05.01.2021
Antall
149,-

Bøker i samme serie