Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 6A Elevbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211039880
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
188
Verk:
Volum
Trinn:
6
Volum 6A Elevbok, d-bok

Volum 6A Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM 6A – er et helt nytt læreverk i matematikk for barneskolen etter fagfornyelsen 2020.

Elevboka sammen med lærerveiledningen er strukturert med hensyn til læremål, faglig innhold og gjennomføring.

Elevene skal utfordres på sitt eget nivå, og VOLUM har lagt vekt på et stort og variert oppgavemangfold. Oppgavene og aktivitetene legger opp til undring og utforsking, og har som mål å gi elevene kunnskap og kompetanse til å anvende ferdighetene sine i ulike sammenhenger.

Gjennom samarbeid kan elevene argumentere og dele ideer. De matematiske samtalene er viktig for læring, og elevene øves i å utvikle et presist og entydig matematisk språk.

Volum 6A er en elevbok der grunnbok og oppgavebok er slått sammen. Konkreter knyttet til oppgavene følger elevboka.

Les mer om verket på www.fagbokforlaget.no
Format
Språk
Forventes utgitt 27.07.2021
Antall
69,-

Bøker i samme serie