Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Volum 1A Elevbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211039668
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
198
Verk:
Volum
Trinn:
1
Volum 1A Elevbok, d-bok

Volum 1A Elevbok, d-bok
Matematikk for barnetrinnet

VOLUM – eit heilt nytt læreverk i matematikk for barneskolen etter Fagfornyinga 2020.

Verket har ein tydeleg og føreseieleg struktur og eit stort og variert oppgåvemangfald, og det utfordrar den matematiske tenkinga til elevane.

Ved å undre seg, diskutere og utforske saman over tid trur vi på at alle elevar kan oppleve matematikk som engasjerande og meiningsfylt. 

VOLUM legg til rette for at elevane får god tid til å øve på å forstå, bruke og utfordre ferdigheitene sine i ulike matematiske samanhengar.

I eit trygt og raust læringsfellesskap kan elevane argumentere og dele idear – og på den måten bidra til å utvikle eit felles, presist og tenleg matematisk språk.

Saman med elevbøkene følgjer det leksebok og konkret.

Vi er på skolen for å øve og lære saman!

Les meir om verket på www.fagbokforlaget.no.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
69,-

Bøker i samme serie