Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk no! Tekstbok (2017)
Forfattere:
ISBN:
9788211024565
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
320
Verk:
Norsk nå!
Gå til ressurs
Norsk no! Tekstbok (2017)

Norsk no! Tekstbok (2017)
Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk no!: Revidert og utvida læremiddelpakke.

Norsk no! er eit komplett nybegynnarverk i norsk for vaksne innvandrarar og dekker nivå A1 og A2. Norsk no! har rik bildestøtte og legg opp til mykje munnleg aktivitet.

- Autentiske foto og rik bildestøtte
- Dialogar og munnleg aktivitet
- Roleg progresjon og mange oppgåver
- Lesetekstar og støtta skrivetrening
- Mange lytteøvingar
- Verkelegheitsnær og engasjerande
- Oppdatert tematikk og i tråd med læreplan

Norsk no! er eit bilderikt univers med autentiske fotografi som brukast aktivt i språkopplæringa. Det opnar for motiverande kommunikasjon tidleg i opplæringsløpet. Språk skal lærast for å brukast, og det blir lagt vekt på kommunikasjon og ordforråd. Norsk no! har roleg progresjon og gjev stor deltakaraktivitet. Framstillinga er verkelegheitsnær og engasjerande.

Norsk no!
omfattar mange og varierte oppgåver og eit rikt differensieringsmateriell som passar til opplæring i samansette klassar. I tillegg til mange munnlege øvingar får deltakarane støtte og trening i skriftleg produksjon. Tekstane famnar alt frå dialogar og nyttesjangrar til samanhengande tekster og dikt eller songar.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
465,-

Bøker i samme serie