Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
139,-
inkl. mva

Bli klar til norskprøven A1-B2, enkeltlisens (NYN)
Nivå A1-B2, spor 1-3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

I øvingsressursen Bli klar til norskprøven kan du øve på lytte- og leseforståing på nynorsk som andrespråk. Ressursen har interaktive og lærerike oppgåver tilpassa nivå A1-B2. Oppgåvene er med på å førebu deg på den digitale norskprøva til Kompetanse Noreg.

Ein kan kjøpe Bli klar til norskprøven som enkeltlisens eller skulelisens. For bestilling av øvingsressursen, ta kontakt med vår digitale avdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

 

På nivå A1/A2 er det omlag 70 leseoppgåver, 55 lytteoppgåver og omtrent 30 grammatikkoppgåver.
På nivå B1/B2 er det omlag 80 leseoppgåver, 60 lytteoppgåver og omtrent 30 grammatikkoppgåver.

- Øvingar på nivå A1, A2, B1 og B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

- Du kan øve deg på lytteforståing, leseforståing og grammatikk/ord og uttrykk.

- For det meste treng du ikkje å skrive så mykje i oppgåvene- det held å klikka på rett svar.

- Du får med ein gong vite om du har rett svar, slik at du kan øve meir på det du er usikker på.

-Du kan gjere kvar oppgåve så mange gonger du vil, heilt til du kjenner deg trygg på at du forstår.

- Øvingane er laga spesielt med tanke på den digitale norskprøva,  og er utforma på liknande måte.

- Deltakarane kan arbeide med ressursen kvar for seg, heime eller på skulen.

- Læraren kan òg ta ressursen opp på smarttavle og jobbe med oppgåvene i klassen som ei førebuing til testen.

 

 

 

Forfattere:
ISBN:
9788211026620
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læremidler - Norsk 2
Bli klar til norskprøven A1-B2, enkeltlisens (NYN)