Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Sats, Arbeidsbok (NYN)
Grunnleggande norsk for ungdom

Sats er eit norskverk for minoritetsspråkleg ungdom og andre som treng tilrettelegging i norskfaget. Verket er laga for ungdomsskolen og den vidaregåande skolen. Arbeidsboka følgjer tekstboka tematisk, kapittel for kapittel.

I arbeidsboka får elevane skrive og lese den typen tekstar som dei møter i skolen. Oppgåvene i arbeidsboka er differensierte, slik at elevar på ulikt språknivå kan arbeide med materialet samstundes. Arbeidsboka inneheld mange oppgåver der elevane får øve på ord og frasar. Kvart kapittel blir avslutta med lytteoppgåver. Lydfilene til desse oppgåvene finn du på nettressursen til verket.

Sats består av
- Tekstbok
- Tekstbok i digital utgåve
- Arbeidsbok med lytteoppgåver
- Nettstad med digital lærarrettleiing og lydfiler for lytteoppgåver

Forfattere:
ISBN:
9788211032102
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Verk:
Nynorske læreverk
Trinn:
10
Sats, Arbeidsbok (NYN)