Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
4 579,-
inkl. mva

Bli klar til norskprøven, skulelisens (NYN)
Nivå A1-B2, Spor 1-3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

I øvingsressursen Bli klar til norskprøven kan du øve på lytte- og leseforståing på nynorsk som andrespråk. Ressursen har interaktive og lærerike oppgåver tilpassa nivå A1-B2. Oppgåvene er med på å førebu deg på den digitale norskprøva til Kompetanse Noreg.

Ein kan kjøpe Bli klar til norskprøven som enkeltlisens eller skulelisens. Skulelisensen gir tilgang til eit ubegrensa antal deltakarar som er knytta til same opplæringsstad i eitt år. For bestilling av øvingsressursen, ta kontakt med vår digitale avdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

 

På nivå A1/A2 er det omlag 70 leseoppgåver, 55 lytteoppgåver og omtrent 30 grammatikkoppgåver.
På nivå B1/B2 er det omlag 80 leseoppgåver, 60 lytteoppgåver og omtrent 30 grammatikkoppgåver.

- Øvingar på nivå A1, A2, B1 og B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

- Du kan øve deg på lytteforståing, leseforståing og grammatikk/ord og uttrykk.

- For det meste treng du ikkje å skrive så mykje i oppgåvene- det held å klikka på rett svar.

- Du får med ein gong vite om du har rett svar, slik at du kan øve meir på det du er usikker på.

-Du kan gjere kvar oppgåve så mange gonger du vil, heilt til du kjenner deg trygg på at du forstår.

- Øvingane er laga spesielt med tanke på den digitale norskprøva,  og er utforma på liknande måte.

- Deltakarane kan arbeide med ressursen kvar for seg, heime eller på skulen.

- Læraren kan òg ta ressursen opp på smarttavle og jobbe med oppgåvene i klassen som ei førebuing til testen.

 

Forfattere:
ISBN:
9788211028464
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Bli klar til norskprøven
Bli klar til norskprøven, skulelisens (NYN)