Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk no! Lytteøvingar (NYN)
Språk
Nynorsk
Format

Spiral

På lager - sendes nå
519,-

Norsk no! Lytteøvingar (NYN)
Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk no! er eit komplett nybegynnarverk i norsk for vaksne innvandrarar og dekker nivå A1 og A2. Norsk no! har rik bildestøtte og legg opp til mykje munnleg aktivitet.

Norsk no! lytteøvingar tar for seg tema i læreplanen og kommunikasjonssituasjonar deltakarane har behov for i kvardagen. Dei gir både god øving mot norskprøvene og motiverande førebuingar til situasjonar deltakarane kan ha nytte av i livet i Noreg.

Lytteøvingar A1-A2 består av to delar. I del 1 finn du oppgåver du kan kopiere opp til deltakarane. I del 2 finn du tekstar og fasit til oppgåvene. Dei kan også kopierast fritt. Innspelt lyd på øvingane finst i vedlagte CD-ar.

Lytteøvingane kan brukast saman med læreverket Norsk no! eller andre læreverk i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Forfattere:
ISBN:
9788211024633
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
184
Verk:
Nynorske læreverk
Norsk no! Lytteøvingar (NYN)