Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 10 Treningshefte, d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211020833
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Tetra
Trinn:
10
Digital ressurs
Tetra 10 Treningshefte, d-bok

Tetra 10 Treningshefte, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.

I
Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 10 Treningshefte er et oppgavehefte for elever som trenger et enklere opplegg. Heftet følger samme oppbygning som grunnboka.

Tetra 10 Treningshefte er et engangshefte.

Tetra 10 Treningshefte, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

Tetra 10 Treningshefte, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser


Bøker i samme serie