Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 10 Treningshefte, interaktiv d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211023193
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
Verk:
Tetra
Trinn:
10
Tetra 10 Treningshefte, interaktiv d-bok

Tetra 10 Treningshefte, interaktiv d-bok

Tetra er et matematikkverk for 8.-10. trinn.

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.

I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 10 Treningshefte (interaktiv d-bok) er et oppgavehefte i digital form for elever som trenger et enklere opplegg. Den interaktive d-boka inneholder de samme oppgavene som papirheftet og har samme oppbygning som grunnboka. Det er både interaktive og selvrettende oppgaver i boka, og alle besvarelser kan lagres.

Bøker i samme serie