Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 10 Grunnbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211020772
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
335
Verk:
Tetra
Trinn:
10
Digital ressurs
Tetra 10 Grunnbok, d-bok

Tetra 10 Grunnbok, d-bok
Matematikk for ungdomstrinnet

Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.

I
Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Tetra 10 Grunnbok tar opp disse emnene:
store og små tall
ligninger og ulikheter
geometri
utforsking
repetisjon
på stram line

I tillegg har
Tetra 10 regelsamlingen Verktøykassa og fasit.

Tetra 10 Grunnbok, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

Tetra 10 Grunnbok, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser

Bøker i samme serie