Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Tetra 9 Grunnbok
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
689,-

Tetra 9 Grunnbok
Matematikk for ungdomstrinnet

Tetra er et matematikkverk for 8.-10. trinn. Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test – lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven.I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.Tetra 9 Grunnbok tar opp disse emnene:• tall og algebra• ligninger• geometri• prosent• sannsynlighetsregning• funksjonerI tillegg har Tetra 9 regelsamlingen Verktøykassa og fasit.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252163858
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
333
Verk:
Tetra
Trinn:
9
Tetra 9 Grunnbok